.

.

TIOC Camera

Full Color & Active Deterrence & AI

Wireless Security System

.

Telefoni

Analog & Voip

.

.

Tripod Access Systems

.

.

Access Control & Time Attendance

Sisteme Alarmi

Intruder & Zjarri

Sisteme Audio

Bokse dhe Amplifikatore

AYPROTechnology

Smart Home Products

Zgjidhjet

Banka dhe Financa
Rezidenca
Dyqane
Sporte dhe Kohe e Lire
Zgjidhjet e ofruara nga Dahua Technology për sektorin Bankë Financë, përdorin ristë më të fundit të teknologjisë
duke dhënë siguri maksimale në transaksionet bankare dhe në përmirësimin e efiçencës së menaxhimit.
Në këtë mënyrë krijoni një klientelë të kënaqur dhe një biznes të suksesshëm.
Sistemi i integruar i Dahuas për Rezidencat, siguron hapsirën ku jetoni duke ju ofruar qetësi maksimale në ambientet tuaja.
ANPR (Njohja Autmatike e Targës) për menaxhimin e Hyrje-Daljeve; Zgjedhje manuale e perimetrit të zonës së mbrojtur;
Kartë autentike për hyrje të autorizuara; Aplikacion i dedikuar monitorimi live.
Sistemi Smart i Dahuas për Qëndra Tregtare, mundëson vëzhgimin dhe ruajtjen e produkteve në ambient duke përmirësuar veprimtarinë e biznesit. Kjo në sajë të funksionit analitik inteligjent të kamerave.
Risia sjell mbrojtje ndaj vjedhjeve të konsumatorit dhe vetë stafit; ruajtje të arkës dhe siguri në blerje.
Infrastruktura për ambientet Sportive dhe Argëtimit përballet me një sërë pengesash në siguri, komfort dhe menaxhimin efiçent.
Në ndihmë të tyre, Dahua sjell produkte dhe zgjidhje për infrastrukturën e duhur; funksione analitike inteligjente;
teknologjinë më të fundit të menaxhimit; VMS të unifikuar për shumë produkte.